Schmetterling
DE PL CZ EN FR ZH
Dům Breslau, rekreační dům v Adendorfu
Samostatný rekreační dům pro rodiny a psy, WiFi, montéři vítáni.

Podmínky

Od 15.06.2022

mezi
Susanne Gottschalk
Straße der Jugend 7
19303 Heidhof / Dömitz
artlantikgalerie@gmail.com

a nájemce
uzavírá se následující nájemní smlouva:

Registrace

Nájemce sdělí své celé jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu e-mailem ihned po provedení rezervace. Pronajímá se pouze rekreačním hostům, kteří mohou doložit adresu bydliště.

Pronájem objektu

Dům v Breslauer Weg 6, 21365 Adendorf bez podsklepení a prodloužení ploché střechy se pronajímá jako rekreační dům pro dočasné použití.
Lze použít veškeré vybavení. Pračka a sušička v suterénu však pouze po konzultaci s pronajímatelem.

Výpůjční doba

Příjezd mezi 14:00 a 18:00Zákaz vstupu po 18:00!
Odjezd do 10:00
Dny příjezdu a odjezdu vyplývají z rezervace.

Pronájem

Závazná cena vyplývá z nabídky portálu nebo z naší nabídky.

Platba nájemného

Cenu pronájmu musí pronajímatel obdržet 2 dny před příjezdem nájemce. Hotovostní platba proto není možná.

Povinnost péče

Nájemci mají nájemní prostory a vybavení zacházet opatrně. Nájemce musí nahradit případné škody způsobené zaviněním. Nájemci jsou povinni zařízení využívat při stěhování do areálu zkontrolovat jejich úplnost a použitelnost a stížnosti pronajímateli okamžitě dělat. Nájemci také musí být během doby pronájmu poškozeni hlásit okamžitě (alespoň ve stejný den). Pokud nájemci tyto povinnosti nesplní, stojí kvůli těmto nežádoucím bodům nemáte nárok na snížení nájemného. Kromě toho a Odpovědnost za škodu vzniká, pokud škoda není včas z důvodu pozdního nahlášení lze vyřešit, než se nastěhuje další nájemce.

CORONA

Každý nájemce je povinen samostatně věnovat pozornost zákazům cestování a ubytování, protože pronajímatel nezná místo nebo místa původu. Oficiálně objednané Zákaz ubytování ovlivňující místo původu bude neprodleně nahlášen pronajímateli a cesta nemusí být zahájena. V tomto případě bude cena za cestu plně vráceno. Pronajímatel je osvobozen od odpovědnosti za porušení zákazu ubytování, pokud by tyto byly nájemci známy a nebyly hlášeny.

Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), k dispozici na adresehttps://ec.europa.eu/odr.

domovní řád

Tato pravidla domu jsou součástí nájemní smlouvy. Nedodržení těchto domácích pravidel může vést k nárokům na náhradu škody.

OBECNÉ POKYNY

 1. Všichni hosté (a návštěvníci) musí dodržovat tento domácí řád a další pokyny pronajímatelky Susanne Gottschalk.
 2. Hosté musí co nejdříve informovat pronajímatele o problémech a sporech se sousedy a dalšími.

OBJEM A SOUSEDI

 1. Tento prázdninový byt je vhodný pro děti. Hosté jsou vždy zodpovědní za bezpečnost a chování dětí (např. Hluk a problémy v okolí)
 2. Hosté a jejich návštěvníci by měli mlčet, zejména v noci (mezi 23:00 a 8:00) a při přihlašování a odhlašování, a nezpůsobovat zbytečný hluk
 3. Nadměrný hluk je zakázán kdykoli během dne nebo v noci a může mít za následek ukončení smlouvy o pronájmu prázdnin, uvolnění prázdninového pronájmu a vznik dalších nákladů, které budou odečteny z kauce.
 4. Hosté a jejich návštěvníci by měli respektovat obyvatele a sousedství a zdržet se jakéhokoli protispolečenského chování, které by je mohlo negativně ovlivnit.

NÁVŠTĚVNÍCI

 1. Hosté mohou kdykoli během pobytu přijmout maximálně osm návštěvníků.
 2. Hosté jsou odpovědní za zajištění, že tento počet návštěvníků nebude překročen
 3. a aby návštěvníci dodržovali tato pravidla domu.
 4. Další hosty přes noc je nutné předem oznámit (během rezervace) a přijmout je pronajímatelem. Mohou být účtovány další náklady.

UDÁLOSTI

 1. Oslavy a jiná velká shromáždění nejsou v tomto bytě povolena;
 2. a na každém setkání malé skupiny musí hosté dodržovat pravidla týkající se objemu, sousedství a počtu návštěvníků.

Chování v domě

 1. Nábytek, veškeré vybavení, veškeré vybavení, např. nádobí, je třeba před opuštěním domu přinést na správné místo.

PARKOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ

 1. U tohoto rekreačního bytu jsou před domem tři parkovací místa.

ODPAD A ODDĚLENÍ ODPADU

 1. Hosté a jejich návštěvníci by měli zlikvidovat odpad v souladu s místními předpisy o třídění odpadu (níže) a v přiložených odpadkových nádobách.
 2. Na tento prázdninový byt se vztahují následující předpisy o třídění odpadu: Papír, obaly a zbytkový odpad se ukládají do označených nádob. Sklo se nesmí přidávat k ostatním druhům odpadu, ale musí se čistit a sbírat.

BEZPEČNOST

 1. Není dovoleno zapalovat svíčky
 2. Pokaždé, když hosté opustí prázdninový dům, patří jim Odpovědnost za zajištění zavření všech oken a dveří, aby byla zajištěna bezpečnost a zabráněno poškození deštěm a vodou.
 3. Hosté musí mít světla, elektronická zařízení jako např Pokud televizor nepoužíváte, vypněte jej šetřit energii. Při odjezdu musí být topení nastaveno na minimum.

TERASA

 1. Gril se nesmí používat na terase.

KOUŘENÍ

 1. Kouření pouze na zahradě a na terase.
 2. Zadky musí být zlikvidovány v určených popelnících. Sklopné na zahradě má za následek smluvní pokutu 20 €

PETS

 1. Domácí zvířata jsou povolena.

GRIL

 1. Gril musí být umístěn na trávníku tak, aby nehrozilo riziko požáru.

POŠKOZENÍ

 1. Veškerá poškození musí být nahlášena správci bytuokamžitě. Pokud dojde k poškození, neprodleně nahlášeno, může to vést k nárokům na náhradu škody.
 2. Aby nedošlo k poškození (bez předchozí dohody) žádný nábytek nelze přesouvat z jedné místnosti do druhé.
 3. Nádobí a příbory by měly být vždy vráceny na místo, kde byly odvezeny.
 4. Ručníky a osušky nejsou vypnuté Prázdninový dům odstraňte (např. Pro použití na pláži).

INFORMACE O ODHLÁŠENÍ

Pravidla pro dodávku klíčů, závěrečný úklid, likvidaci odpadků atd. jsou následující:
 1. Oba klíče jsou uloženy v kuchyni. Přední dveře se zavřely.
 2. Dům je předán nájemcem. Závěrečný úklid provádí pronajímatel.
 3. Nájemce včas umístí popelnice na ulici k likvidaci a znovu je vyzvedne. Plán likvidace je na lednici.

NOUZOVÁ ČÍSLA

 1. V případě nouze týkající se rekreačního domu kontaktujte: Susanne Gottschalk, Tel .: 0049 38758 20434, 0049 157 82812964, E-mail:

DOHODA

 1. Porušení těchto bytových pravidel porušuje nájemní podmínky podle nájemní smlouvy.
 2. Majitel rekreačního bytu si vyhrazuje právo ukončit nájemní smlouvu a vykázat hosty nebo návštěvníky, kteří se odmítají řídit těmito pravidly domu nebo kteří z bytu a nemovitosti obtěžují sousedy nebo jiné obyvatele komunity.

Odstoupení

Podmínky zrušení jsou založeny na podmínkách zrušení, které jsou uloženy na příslušném portálu pronajímatele. K pronájmu, které byly uzavřeny přímo s pronajímatelem bez portálu pronajímatele, platí následující:

Oznámení o nedostatku

Podle §651d BGB musí cestující nahlásit závadu na místě. Pozdější oznámení o vadách nebudou rozpoznána.

Platba a vklad

Nájemní smlouva se uzavírá zaplacením celého nájemného včetně zálohy a jejím přijetím na náš účet.
Záloha je uvedena v podmínkách portálu pronajímatele. Při pronájmu přímo od pronajímatele je dohodnuta záloha ve výši 100 EUR. Záloha bude převedena zpět nejpozději do 14 dnů po skončení pobytu.

Bankovní údaje pronajímatele

Budou sděleny nájemci včas.

Bankovní údaje nájemce

Pronajímatel včas upozorní, že záloha bude převedena zpět.

klíč

Nájemce obdrží 2 klíče. Když odejde, nechá ho na pultu v kuchyni a zavře vchodové dveře zvenčí.

Odpovědnost

Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny bez ohledu na typ porušení povinnosti, pokud nedojde k úmyslnému nebo hrubě nedbalosti. To platí také pro neoprávněné činy. Pronajímatel odpovídá za jakékoli porušení základních smluvních povinností Nedbalost, ale pouze do výše předvídatelné škody. Pokud je odpovědnost vyloučena nebo omezena, platí to také pro Orgány, zaměstnanci a zaměstnanci, jakož i zástupci a zástupci.

Písemná forma

Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně. Tento platí také pro změny předchozí věty.

Klauzule o oddělitelnosti

Měla by být jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neúčinná být nebo bude nebo by měla být ve smlouvě mezera, tak by měla být tím není dotčena platnost zbývajících ustanovení.
Pokud dojde k rozporu s podmínkami příslušného portálu, platí podmínky smlouvy portálu.
Místo neúčinného ustanovení nebo vyplnění mezery, a příslušná regulace, která se jí, pokud je to zákonně možné, nejvíce blíží přichází to, co smluvní strany chtěly, nebo podle smyslu a účelu chtěli by tuto smlouvu, kdyby zvážili tento bod.


PDF