Schmetterling
DE PL CZ EN FR ZH
Dom Breslau, dom wakacyjny w Adendorf
Wolnostojący dom wakacyjny dla rodzin i psów, WiFi, monterów mile widziane.

Regulamin

Od 15.06.2022

między
Susanne Gottschalk
Straße der Jugend 7
19303 Heidhof / Dömitz

artlantikgalerie@gmail.com

i najemca
zawarta jest następująca dzierżawa:

Rejestracja

Najemca przekaże swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej natychmiast po dokonaniu rezerwacji. Jest wynajmowany tylko gościom wakacyjnym, którzy mogą udowodnić adres zamieszkania.

Przedmiot do wypożyczenia

Dom w Breslauer Weg 6, 21365 Adendorf bez piwnicy i przedłużenia płaskiego dachu jest wynajmowany jako dom wakacyjny do tymczasowego użytku.
Wszystkie meble mogą być używane. Pralka i suszarka w piwnicy jednak tylko po konsultacji z wynajmującym.

Okres wypożyczenia

Przyjazd między 14:00 a 18:00Zakaz wstępu po godzinie 18:00!
Wyjazd do 10 rano
Dni przyjazdu i wyjazdu wynikają z rezerwacji.

Wypożycz

Wiążąca cena wynika z oferty portalu lub z naszej oferty.

Opłata za czynsz

Wynajmujący musi otrzymać cenę najmu na 2 dni przed przyjazdem najemcy. W związku z tym płatność gotówkowa nie jest możliwa.

należyta staranność

Najemcy mają pomieszczenia do wynajęcia i wyposażenie traktuj ostrożnie. Najemcy muszą zrekompensować wszelkie zawinione szkody. Najemcy są zobowiązani do wprowadzenia się do obiektu podczas przeprowadzki do lokalu w celu sprawdzenia kompletności i przydatności do użytku i natychmiastowe skargi do właściciela zrobić. Najemca ma również wszelkie szkody powstałe w okresie wynajmu zgłosić się natychmiast (przynajmniej tego samego dnia). Jeśli najemcy nie wywiążą się z tych obowiązków, jest jasne nie są uprawnieni do obniżenia czynszu z powodu tych budzących zastrzeżenia punktów. Ponadto: Obowiązek wypłaty odszkodowania powstaje, jeżeli szkoda nie jest należna w terminie tylko z powodu opóźnionego powiadomienia można naprawić przed wprowadzeniem się kolejnego najemcy.

CORONA

Każdy najemca zobowiązany jest do samodzielnego zwracania uwagi na zakazy podróżowania i zakwaterowania, ponieważ właściciel nie zna miejsca ani miejsc pochodzenia. Oficjalnie zamówione Zakazy zakwaterowania mające wpływ na miejsce pochodzenia zostaną niezwłocznie zgłoszone wynajmującemu a podróż nie może się rozpocząć. W takim przypadku cena podróży będzie w pełni zwrócone. Wynajmujący jest zwolniony od odpowiedzialności za naruszenie zakazu zakwaterowania, gdyby były one znane najemcy i nie zostały zgłoszone.

Rozwiązywanie sporów online

Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma OS), dostępne pod adresemhttps://ec.europa.eu/odr.

Zasady domu

Te zasady domu są częścią umowy najmu. Nieprzestrzeganie tych zasad domu może prowadzić do roszczeń o odszkodowanie.

OGÓLNE WYTYCZNE

 1. Wszyscy goście (i goście) muszą przestrzegać niniejszych zasad domu i innych instrukcji właściciela Susanne Gottschalk.
 2. Goście muszą jak najszybciej poinformować wynajmującego o problemach i sporach z sąsiadami i innymi osobami.

OBJĘTOŚĆ I SĄSIEDZI

 1. Ten apartament jest odpowiedni dla dzieci. Goście są zawsze odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie dzieci (np. hałas i problemy w sąsiedztwie)
 2. Goście i ich goście powinni zachowywać się spokojnie, zwłaszcza w nocy (między 23:00 a 8:00) oraz podczas zameldowania i wymeldowania, i nie powodować niepotrzebnego hałasu
 3. Nadmierny hałas jest zabroniony o każdej porze dnia i nocy i może skutkować rozwiązaniem umowy najmu wakacyjnego, opuszczeniem obiektu wakacyjnego oraz poniesieniem dodatkowych kosztów, które zostaną potrącone z kaucji.
 4. Goście i ich goście powinni szanować mieszkańców i sąsiedztwo oraz powstrzymywać się od zachowań antyspołecznych, które mogłyby na nich negatywnie wpłynąć.

ODWIEDZAJĄCY

 1. Goście mogą przyjąć maksymalnie ośmiu gości w dowolnym momencie pobytu.
 2. Goście są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby ta liczba odwiedzających nie została przekroczona
 3. oraz aby odwiedzający przestrzegali tych zasad domu.
 4. Dodatkowi goście nocujący muszą zostać ogłoszeni z wyprzedzeniem (podczas rezerwacji) i zaakceptowani przez właściciela. Mogą obowiązywać dodatkowe koszty.

WYDARZENIA

 1. Uroczystości i inne duże zgromadzenia nie są dozwolone w tym mieszkaniu;
 2. i na każdym spotkaniu w małej grupie goście muszą przestrzegać zasad dotyczących liczby odwiedzających, sąsiedztwa i liczby odwiedzających.

Zachowanie w domu

 1. Meble, cały sprzęt, wszelkie udogodnienia, np. naczynia, przed wyjściem z domu należy zanieść we właściwe miejsce.

PARKOWANIE I PARKOWANIE

 1. Przed domem znajdują się trzy miejsca parkingowe dla tego apartamentu wakacyjnego.

SEPARACJA ODPADÓW I ODPADÓW

 1. Goście i ich goście powinni usuwać odpady zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów (poniżej) oraz w dostarczonych pojemnikach na śmieci.
 2. W przypadku tego domu wakacyjnego obowiązują następujące przepisy dotyczące segregacji odpadów: Papier, opakowania i odpady resztkowe umieszczane są w oznakowanych pojemnikach. Szkło nie może być dodawane do innych rodzajów odpadów, ale musi zostać oczyszczone i zebrane.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Nie wolno zapalać świec
 2. Za każdym razem, gdy goście opuszczają dom wakacyjny, należy do nich Odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec uszkodzeniom spowodowanym deszczem i wodą.
 3. Goście muszą wyłączać światła i urządzenia elektroniczne, takie jak telewizory, gdy nie są używane by zaoszczędzić energię. W dniu wyjazdu ogrzewanie musi być ustawione na minimum.

TARAS

 1. Grilla nie wolno używać na tarasie.

PALENIE

 1. Palenie tylko w ogrodzie i na tarasie.
 2. Niedopałki należy wyrzucać do wyznaczonych popielniczek.

ZWIERZĘTA

 1. Zwierzęta są dozwolone.

GRILL

 1. Grill należy ustawić na trawniku i w taki sposób, aby nie było ryzyka pożaru.

USZKODZENIA / Obrażenia

 1. Wszelkie szkody należy niezwłocznie zgłosić zarządcy apartamentu . Jeśli dojdzie do uszkodzenia, nie od razu zgłoszone, może prowadzić do roszczeń odszkodowawczych.
 2. W celu uniknięcia szkód, (bez uprzedniego uzgodnienia) żadne meble nie mogą być przenoszone z jednego pokoju do drugiego.
 3. Naczynia i sztućce należy zawsze odkładać na miejsce, z którego zostały zabrane.
 4. Ręczniki łazienkowe i pod prysznic nie są wykluczone Usuń dom wakacyjny (np. do użytku na plaży).

INFORMACJE DOTYCZĄCE KASOWANIA

Zasady przekazywania kluczy, sprzątanie końcowe, wywóz śmieci itp. są następujące:
 1. Oba klucze są zdeponowane w kuchni. Drzwi frontowe się zamknęły.
 2. Dom zostaje oddany do czysta przez najemcę. Końcowe sprzątanie przeprowadza właściciel.
 3. Najemca w odpowiednim czasie wyrzuca śmietniki na ulicę do utylizacji i ponownie je odbiera. Plan utylizacji znajduje się na lodówce.

NUMERY ALARMOWE

 1. W nagłych przypadkach dotyczących domu wakacyjnego prosimy o kontakt: Susanne Gottschalk, tel.: 038758 20434, 0157 82812964, e-mail:

UMOWA

 1. Naruszenie tych zasad domu narusza warunki najmu zgodnie z umową najmu.
 2. Właściciel mieszkania wakacyjnego zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu i usunięcia z mieszkania i nieruchomości gości lub gości, którzy odmawiają przestrzegania niniejszego regulaminu lub drażnią sąsiadów lub innych mieszkańców wspólnoty.

Wycofanie

Warunki anulowania są oparte na warunkach anulowania, które są przechowywane na odpowiednim portalu wynajmującego. Na wynajem, które zostały zawarte bezpośrednio z wynajmującym bez portalu wynajmującego:

Powiadomienie o niedoborze

Podróżny musi zgłosić wadę na miejscu zgodnie z § 651d BGB. Późniejsze reklamacje nie będą rozpoznawane.

Płatność i depozyt

Umowa najmu zostaje zawarta, gdy całkowity czynsz wraz z kaucją zostanie wpłacony i wpłynie na nasze konto.
Kaucja określona jest w warunkach portalu wynajmującego. Przy wynajmie bezpośrednio od właściciela uzgadniana jest kaucja w wysokości 100 €. Kaucja zostanie zwrócona najpóźniej 14 dni po zakończeniu pobytu.

Dane bankowe właściciela

Zostanie przekazany lokatorowi we właściwym czasie.

Dane bankowe najemcy

Najemca poinformuje nas na czas o przekazaniu depozytu.

klucz

Najemca otrzymuje 2 klucze. Po wyjściu zostawia je na blacie w kuchni i zamyka drzwi frontowe od zewnątrz.

odpowiedzialność

Roszczenia odszkodowawcze są wykluczone niezależnie od rodzaju naruszenia obowiązku, chyba że nastąpi celowe lub rażąco niedbałe działanie. Dotyczy to również czynów tortur. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia istotnych zobowiązań umownych Zaniedbanie, ale tylko do wysokości przewidywalnej szkody. O ile odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również Organy, pracownicy i pracownicy, a także dla przedstawicieli i zastępców.

Forma pisemna

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. To dotyczy również modyfikacji poprzedniego zdania.

Klauzula podzielności

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy będą całkowicie lub częściowo nieskuteczne powinien, powinien być lub powinien być luka w umowie, powinna nie wpływa to na ważność pozostałych przepisów. Zamiast nieskutecznego przepisu lub wypełnienia luki, należy obowiązują odpowiednie przepisy, które w miarę możliwości są najbliższe przychodzi to, czego chcieli kontrahenci lub zgodnie z celem chciałby tego kontraktu, gdyby zastanowili się nad tym.


PDF